Dragon Squad

Танцуващите дракони

2 - 4 часа
На закрито и на открито
Съревнование и сътрудничество
10 - Неограничен

Описание на програмата

Dragon squad насърчава творческото изразяване и проактивната комуникация чрез екипност и въображение.

В тази тиймбилдинг програма екипът пресъздава една от най-разпознаваемите културни традиции в света. Приносът на всеки, както в планирането, така и в изпълнението, е от значение за успеха на екипа. В етапа на конструиране, участниците тренират уменията за работа в екип и междуличностно общуване. Всеки участва в изграждането на партньорства и демонстрира умения за управление на проект в процеса на работа.

Екипите сътворяват и хореография за изпълнението си пред останалите. Създава се атмосфера на енергично и хармонично взаимодействие. Изработените дракони се представят в пъстро представление с танци и музика. Печелят се точки за креативност, изпълнение и ефективна екипна работа.

Екипите могат да запазят драконовите глави като спомен от незабравимото съвместно преживяване.

Dragon Squad води творческите тиймбилдинг програми до нови висоти на изобретателност.

Резултати за развитието на екипа

Dragon Squad обединява планирането на проекти, безупречното изпълнение и екипната креативност. Екипите анализират поставените задачи, формират експертни групи и работят в синхрон, след което съединяват изработените компоненти. Ключът към успеха е в гъвкавата организация и многопластовото сътрудничество. На финала всеки танц на дракона показва степента на координираност и се представя достойно. Репетициите мобилизират екипите, а участието в представленията изисква проява на изключително лидерство.

Идеи за корпоративна социална отговорност

Приключенски настроените екипи могат да решат да покажат творенията и да изиграят представлението си пред широката публика, като спечелените от това средства да дарят за благотворителност.

Request a Quote