Fifteen Famous Minutes

Кино звезди в Холивудски стил

2 - 4 часа
На закрито и на открито
Съревнование
20 - Неограничен

Описание на програмата

Fifteen Famous Minutes предизвиква Вашия екип да реализира цялостна филмова продукция в рамките на тиймбилдинга. Програмата дава шанс на всички участници да преживеят своя звезден миг и да изявят различни таланти. В процеса на работа по филмовия проект основната задача пред участниците е разпределянето на роли и ресурси. Творческият замах в интерпретирането на избраните от филмовата класика сценарии се развихря с пълна сила. За осъществяването на проекта екипите са обезпечени с всичко необходимо за пълноценна работа – техника, реквизит, материали. Това дава възможност на участниците да се фокусират върху това, как да реализират творческия проект по най-добрия начин, да си сътрудничат пълноценно и да достигнат до блестящ краен резултат. В програмата Fifteen Famous Minutes са заложени възможности за подобряване на уменията за комуникация, работа по проект, творческо мислене. Финалът е блестяща церемония, по време на която звезди са самите участници. Fifteen Famous Minutes е преживяване с дълготраен емоционален ефект върху вашия екип.

Резултати за развитието на екипа

В това забавно и изпълнено със смях тиймбилдинг предизвикателство хората губят задръжки и освобождават креативността си. Участниците са предизвикани да излязат от зоната си на комфорт и да приемат необичайните роли на актьор, сценарист и оператор. Времето не достига. Екипната работа, стратегическото мислене, точното разпределение и изпълнение на роли и задания са от решаващо значение за крайния успех. Екипите снимат дубли като така се научават да постигат идеалния резултат в задания с кратък срок на изпълнение.

Събитието бе чудесно и много добре организирано. Нашият екип високо оцени това, а аз лично не мога да изразя благодарността си към всички, които допринесоха за успеха му. Благодаря Ви още веднъж!

Siemens Healthcare Diagnostics

Request a Quote