Global Festival Game

Забавен летен музикален фестивал!

1 - 2 часа
На закрито и на открито
Съревнование и сътрудничество
12 - Неограничен

Описание на програмата

Екипите представляват група приятели, които отиват на летен музикален фестивал. Приложението за игра насочва екипите към „сцени“, разположени по GPS точки. В Global Festival Game има 7 различни музикални сцени, всяка от които е тематична, с различен музикален жанр. При пристигането си на всяко място в приложението се появяват различни предизвикателства, екипите решават загадки, правят снимки и видеоклипове на „фестивални моменти“, а също така проучват факти на поддържащия уебсайт на фестивала. Екипът с най -много точки на края печели.

Резултати за развитието на екипа

Тиймбилдингът Global Festival Game създава вълнуващи спомени за всички участници. Етапите на играта насърчават участниците да прегледат и подобрят своите умения и процеси за решаване на проблеми. Общуват и подобряват уменията си за обмен на важна информация и виждат мигновените резултати от своите усилия като печелят точки за своя екип и познания за музикалната индустрия. Ограниченото време и ресурси поставят на изпитание екипната динамика, което предизвиква участниците да бъдат креативни и да търсят възможности. Всяка зона позволява разпределянето на задачи между конкретни участници от екипа, така че всеки да се включи със своите силни страни и да допринесе за общия успех!