Trading Post

Бизнес игра за преговори и търговски умения

1 - 2 часа
На закрито
Съревнование
24 - Неограничен

Описание на програмата

Trading Post е динамична ролева игра, в която участниците тренират умения за събиране и оценка на информация, за провеждане на преговори и за изграждане на доверие. Действието се развива в Дивия запад през шестдесетте години на XIX век - време на големи възможности, но и на шумни провали. В контекста на играта участниците търгуват с кожи, коне, злато и алкохол. Тиймбилдинг предизвикателството е създадено така, че да може да се осъществи и в малки, и в много големи групи - 12 до 800 души. Фокусът е в трениране на уменията за бързо и правилно ориентиране в обстоятелствата, водене на преговори и стремеж към постигане на максимални резултати.

Резултати за развитието на екипа

Бизнес играта изисква остър ум и бързи реакции. Екипите преговарят и търгуват, за да постигнат максимален резултат. Оказва се, че в играта най-успешни са тези отбори, които си сътрудничат с останалите. Обобщенията на финала подтикват участниците да споделят печеливши стратегии, които успешно биха могли да се приложат и в работата.

Request a Quote