Обучение и развитие

Развивайки знанията и уменията, бизнес игрите спомагат за личната и екипна ефективност.

Стратегиите за обучение и развитие се основават на бизнес целите на компанията и на знанията, които служителите трябва да усвоят. Те ясно изразяват фирмените казуси и са тясно свързани с ключовите показатели за ефективност. Бизнес игрите за учене чрез преживяване са част от ефикасните програми за обучение и развитие. Доказано е, че под формата на игра се учи по-лесно.

Ние в Catalyst осъзнаваме колко е важно да осъществяваме тиймбилдинг програми, които отговарят на Вашите специфични цели. Предлагаме богат избор от бизнес игри с определена насоченост. Освен това можем да ги адаптираме според изискванията на Вашата стратегия за обучение и развитие. Организаторите на нашите събития провеждат с участниците стратегически дебриф, за да се убедят, че те са усвоили необходимите знания и могат да ги приложат в реални ситуации, когато се върнат на работа. Помагаме Ви да включите бизнес игрите за учене чрез опит в устойчивия план за обучение на вашата организация. Свържете се с нас и заедно ще създадем програма според специфичните Ви нужди.

Разгледайте селекцията от популярни програми.
Колебаете се какво да изберете или търсите нещо друго?

Свържете се с нас

Related Articles