Въвеждане в работата

Гладко въвеждане в работата чрез създаване на чувство за принадлежност.

Въвеждането е процес на гладка интеграция на новите служители в компанията. Щом развият чувство за принадлежност и увереност, те ще са по-малко тревожни, ще могат да се учат бързо и ще станат пълноценни и удовлетворени членове на екипа. Като начало е необходимо да възприемат и да се адаптират към фирмената култура. Този процес отчасти се осъществява чрез редица специално подбрани програми за въвеждане в работата, обучение и развитие. Създадените за целта приложения като Go Engage превръщат въвеждането в работата в забавен, плавен процес, продължаващ няколко седмици, месеци или дори година. По интересен и увлекателен начин Go Engage помага на новите членове на екипа да разберат културата, политиките, процедурите и задачите в организацията. Насърчава ги да питат без притеснения и да се връщат на въпросите отново и отново, за да затвърдят наученото. Така те бързо започват да допринасят за успеха на компанията, което на свой ред развива чувството им за принадлежност и уважение към себе си и колегите. Освен това са в голяма помощ на целия персонал, тъй като неофициално подпомагат обучението на постъпилите след тях служители.

Тиймбилдинг заниманията играят важна роля в процеса на интеграция. Игри като Knowing Me Knowing You и Quickfire, които насърчават създаването на контакти, са не само чудесен начин за приобщаване на новите служители, но и допринасят за изграждането на взаимоотношения в целия екип. Чрез забавно и непринудено споделено преживяване хората придобиват позитивно отношение към своите колеги, което подобрява работната атмосфера и цялостната продуктивност. Развиването на чувство за принадлежност и лоялност отнема време, но внимателно създаденият процес на въвеждане в работата, включващ не само новите служители, но и целия екип, полага основите за стабилен успех.

Разгледайте селекцията от популярни програми.
Колебаете се какво да изберете или търсите нещо друго?

Свържете се с нас