Seconds Away

Използвайте творческо мислене и екипна работа в ограничен период от време

45 минути - 2 часа
На закрито и на открито
Съревнование и сътрудничество
4 - Неограничен

Описание на програмата

Seconds Away е динамична екипна настолна игра за тестване на познанията за продукта и ускоряване на уменията за продажби. Трябва да е лесно за екипите да си спомнят всички ценности на компанията си, но могат ли да го направят под натиска на тиктакащите 15 секунди? Изисква се бързо мислене, докато екипите напредват в играта, отговаряйки на все по-сложни карти с въпроси, базирани на вашия бизнес, докато часовникът тиктака.

Ние се консултираме отблизо с вас преди срещата или конференцията ви, за да гарантираме, че играта и поддържащото приложение за таблет са напълно персонализирани за вашия бизнес. Seconds Away също е отличен инструмент за въвеждане на нови служители във фирмата с въпроси, адаптирани за изследване на фирмената култура, тестване на бизнес процедура или протокола за здраве и безопасност.
Резултати за развитието на екипа

Обучението трябва да е забавно, подходящо и ангажиращо за максимално въздействие! Seconds Away предоставя много гъвкава платформа за обучение, за да представите чрез игра съдържанието на вашата конференция. По забавен и интерактивен начин играта помага за изграждане на усещането за екип, фокусирането на участниците и подобряване запаметяването на информация. Seconds Away насърчава ясна комуникация и бързото вземане на решения под напрежение. Уникалното поднасяне в стил на настолна игра предоставя нов контекст за тестване задържането на информация и подобряване на знанията и опита. Лесните правила насърчават спокойна, приобщаваща атмосфера, в която човек може да усъвършенства своите умения и да оцени способностите на колегите си.


Contact Us