rewarding executive retreats

Как да организирате наистина резултатен фирмен тиймбилдинг

Публикувано на 6.06.2017 г. от Stuart Harris

Твърде често организаторите и участниците във фирмения тиймбилдинг приемат това събитие като поредната среща на екипа, но с бонус добра вечеря или игра на голф. То обаче е отлична възможност за изграждане на корпоративна култура, защото далеч от познатата офис обстановка и ежедневното напрежение служителите могат да придобият по-широк поглед върху организацията. Въпреки това много от тези корпоративни събития са неефективни и без дълготраен резултат. Защо? Тъй като, за да имат успех, изискват значително обмисляне и планиране – време, с което много компании не разполагат. Структурата на фирмения тиймбилдинг – мястото, програмата, пътуването, е точно толкова важна, колкото и логистиката, така че колегите да бъдат заинтригувани от самия ден и най-вече от общуването помежду си.

Защо е важна ангажираността на служителите?

Програмата и дневният ред са Вашият начин както да привлечете вниманието на служителите, така и и да поддържате техния интерес по време на цялото фирмено събитие. Важно е да имате установен план и цели за деня, защото те ще доведат до резултати. Помислете какво искате да постигнете, какви практики да насърчите или кои порядки желаете да промените и ги изяснете добре предварително. От опит знаем, че много компании предпочитат да не организират деня и да дискутират общи теми, но това често води до непродуктивни разговори. Много по-ефективна е добрата програма, допълнена от цели с ясни резултати от всяко занимание. Нужно е всички участници с лекота да разбират как дискусиите ще им помогнат да приближат компанията към крайните ѝ цели. Стараейки се да повишите ангажираността на служителите по време на фирмения тиймбилдинг, добре е да знаете, че подкрепата и участието на ръководните кадри е от решаващо значение. Тъй като те са изключително влиятелни, могат да мотивират останалите и да създадат по-силно усещане за значимост на събитието. Ако хората са активно ангажирани със случващото се, има по-голям шанс положителното му влияние да се запази и когато се върнат на работното си място.

Как да ангажирате служителите на фирмения тиймбилдинг?

Наемането на гост-лектори или мотивационни говорители е чудесен начин да предизвикате дискусии и да направите събитието различно от обичайните срещи. Нужно е обаче да се уверите, че те са подходящи за Вашия екип, а не просто популярни презентатори. Ако обсъдите заедно основните си цели, те могат да съобразят презентацията си с тях и дори да надминат очакванията Ви. По-вълнуващите (или нетрадиционни) занимания са важен двигател за успеха на едно фирмено събиране. Забавните тиймбилдинг активности не са за пренебрегване, особено при дълги срещи. Енърджайзъри, интерактивни игри или други оригинални допълнения в програмата разнообразяват деня и засилват мотивацията. Те могат да варират от музикални занимания за разчупване на леда, състезания или цели турнири. При по-големите организации са полезни, за да насърчат взаимодействието между членовете на екипа, които обикновено не общуват помежду си. Бихте могли да получите ценна помощ от външен фасилитатор, като Team Building Asia, който да планира и осъществи събитието. Той ще прецени и проучи процеса в дълбочина без каквито и да е предварителни нагласи за динамиката на екипа. Най-добре е да участва в планирането, за да опознае компанията, нейните цели и да направи деня ефективен. Ако не искате усилията за тиймбилдинга да са напразни, е важно да планирате ясно следващите стъпки и възможностите за обратна връзка след края на събирането. Обединете всички забележки и действия в един документ, който да достигне до всеки участник. Освен това оценете фирменото събитие, обсъдете неговите силни и слаби страни, като и подобренията за следващия път.

Ключови ползи

Ако вложите време и усилие, за да планирате интересно корпоративно събиране и да включите всички служители, денят ще е истински продуктивен. Успешният тиймбилдинг може да окаже много по-широк ефект върху организацията, като създаде нови начини на общуване и донесе устойчива, положителна промяна в динамиката на екипа.

Стюарт Харис е съосновател и управителен директор на Catalyst Хонконг и Китай, Team Building Asia

Stuart Harris

Съосновател и управляващ директор на Team Building Asia

Stuart Harris е изградил Team Building Asia като най-престижната и ефективна тиймбилдинг компания в Азия.

Всички статии

Препоръчваме Ви да прочетете