peak performance planning

Гъвкаво планиране за върхови постижения

Публикувано на 6.02.2017 г. от Guy Baker

 

Peak Performance – най-новият инструмент на Catalyst Global за иновативно обучение чрез преживяване, представлява симулация на експедиция до връх Еверест, която показва на екипите как да разработват планове, които да могат да се пригодят да работят ефективно в променящи се условия.

Планиране за неочакваното

Въпреки че, на пръв поглед корпоративната среда и планинските преходи изглеждат като два съвсем различни свята, много от начините, по които екипите си сътрудничат, за да бъдат успешни, са едни и същи в двата случая.

При планинските преходи, много точки от плана са фиксирани, докато други трябва да позволяват гъвкавост и промени. Времето в планината бързо може да се промени. Клиенти, които ни се струва, че имат солиден опит и че са в отлична физическа форма могат да се окажат неспособни да се справят с надморската височина. Като отработват многобройни сценарии ами ако дълго преди да поемат на експедиция, катераческите екипи се подготвят за неочакваното.

Поехме към този връх с невероятен план, елегантен план, казва американският алпинист Дейвид Брешърс, цитиран в книгата Лидерство – Уроци по лидерство от оцелелите, 2006 г.

Добрият план те кара да се движиш пъргаво, а не да стоиш на едно място. Нашият ни даде възможности ... пространство за действие.

Така стоят нещата и в бизнеса – възможността за адаптивност и внасяне на промени в проекта в процеса на работа, за фина настройка на правила и изисквания е задължително условие. Когато екипите се окажат в позиция на твърде здраво окопани в плана, стават уязвими с неспособността си ефективно да отговорят на промените в бизнес средата. Предварителното обмисляне на начините за действие при много различни сценарии позволява на екипите да се адаптират към променящите се обстоятелства по отработен и разумен начин, да виждат пречките по пътя, да са наясно какво трябва да се свърши, за да се опрости процеса по разрешаване на проблеми и да се постигне видим напредък.

Балансиран подход към планирането

В бизнеса, както и в алпинизма, е задължително да се набележат стъпките за постигане на напредък. Набелязването на измерими и обвързани със срокове действия и етапи е от ключово значение за успеха на всеки проект, но това да се вторачиш в детайлите също така може да се превърне в пречка за работата при настъпване на непредвидени обстоятелства, да понижи духа на екипа и в крайна сметка да постави под въпрос постигането на напредък към общата цел.

При подготовката за покоряване на Еверест, планирането и тренировките продължават с месеци, а понякога дори и с години. Трябва да се подберат правилните хора с необходимите знания и умения, членовете на експедицията трябва да се подготвят физически, финансовият план трябва да е готов, необходимото оборудване трябва да се осигури и транспортира, графикът и маршрутите на експедицията да се изготвят въз основа на задълбочени проучвания. След това, вече потеглила експедицията може да се провали от променящи се метеорологични условия, изгубено или не-работещо оборудване, както и други предизвикателства. Членовете на екипа трябва да се съберат и разрешат проблемите като комуникират ефективно, останат спокойни и позитивни, и променят първоначалния план, за да отговорят по по-добър начин на променената обстановка.

Изкачването трябваше да правим съобразно графика на планината, не нашия, казва Брешърс.

В бизнес средата, променящите се условия рядко поставят човешки живот в опасност, но са не по-малко опасни за крайния успех на общата цел на екипа.

По забавен и завладяващ начин играта Peak Performance поставя участниците в ситуация, която изисква вещо планиране и комуникация от страна на екипите, като в същото време ги заставя да разработят гъвкав план като преди това обмислят и вземат предвид множество промени в обстоятелствата, които биха могли да попречат на неговото изпълнение. Играта кара участниците да разберат важността на този тип планиране. 

Guy Baker

Учредителен директор на Catalyst Global

Guy създава и развива тиймбилдинг концепции, след което се заема да убеди света в тяхната ефективност.

Всички статии

Препоръчваме Ви да прочетете