leadership skills inspiration

Как се става лидер?

Публикувано на 17.01.2017 г. от Guy Baker

За мен обаче чертата, която отличава големия лидер, е способността да вдъхновява. Нали всеки от нас е имал учител, който е влагал толкова страст в своя предмет, че е превърнал ученето в забавление? Нали всеки е имал някой, на който се е възхищавал и който е проектирал, създал, или направил необикновени неща, често отвъд границите на въображението? Какво е нещото, което прави тези хора толкова вдъхновяващи?

Чел съм много за живота на великите откриватели - хората, чиято страст ме вдъхнови да преследвам собствените си вълнуващи приключения през годините: каяк експедиции като първото пускане по Нил, морското каякинг приключение от Австралия до Тасмания, опита за покоряване на връх Ама Даблам, и много други. Тези преживявания развиха собствените ми лидерски умения.

Разбира се, не винаги е практично и възможно хората да тръгват да покоряват Еверест или да се впускат в арктическа експедиция, за да развият лидерски си умения. Но това не означава да не се възползваме от ползите от обучението чрез преживяване. С тази идея в главата преди около 3 години се заех да разработя средство за обучение, което ефективно развива лидерските умения. Плодът на този труд е наскоро стартиралата тиймбилдинг тренировъчна игра на Catalyst Global - Peak Performance. Това е базирана онлайн интерактивна бизнес игра, в която екипите влизат в ролята на водачи на експедиция по време на 20-дневно пътуване за покоряване на Еверест и безопасно връщане до базовия лагер. Играта кара участниците да изпитат непосредствено и истински вдъхновението и завладяващата енергия на големия лидер.

Страстта ражда желанието за повече знание

Истинските лидери са знаещи хора, които предлагат добре информирани становища и решения. Знанията им им позволяват да обмислят нещата от всички посоки - всяка възможна алтернатива и какво ще е нейното въздействие. Знанията също така подпомагат и ефективното развитие на великите идеи, вдъхновяващите визии и добре обмислените стратегии. Великите лидери използват тази визия и стратегия да мотивират и ръководят ефективните действия. Peak Performance прави точно това – кара екипите да придобиват знания и да ги прилагат в разработването на успешна игрова стратегия.

Ентусиазмът насърчава общуването

Страстта и вълнението карат хората да общуват с другите около тях и така мотивират още хора да се присъединят към каузата. Нещо повече, страстта и знанията допринасят за постигане на позитивна нагласа и увереност в себе си – увереност, която оказва се е много заразна. Peak Performance кара участниците да придобият знания в конкретен аспект на играта и ефективно да ги предадат на екипа

Високите, но все пак постижими стандарти на ефективните лидери

Вдъхновяващите лидери предизвикват хората като постават високи, но постижими стандарти за екипа си. Такива лидери водят екипа като му осигуряват необходимите за постигането на определените цели обучение, подкрепа, ясни планове и начините как да ги осъществят. По същия начин доверието и вярата на лидера в способностите на екипа му позволява да остави пространство на хората да действат и да постигат.

Peak Performance предоставя знания и опит за развиване на експерти в много различни области. Лидерите на екипи показват как хората могат да реализират потенциала си и притежават уменията и способностите да постигнат набелязаните цели.

Програмата Peak Performance ни вдъхновява да станем лидери в собствената ни област

Като инвестираме в избраните от нас области на страст, интерес и опит, и се възползваме максимално от тях, ставаме лидери в тези области. Надявам се, че програмата Peak Performance ще накара участниците да осмислят по-добре отредената им роля, а също и вдъхновението и страстта да прилагат уникалните си умения и таланти в екипната работа.

Guy Baker

Учредителен директор на Catalyst Global

Guy създава и развива тиймбилдинг концепции, след което се заема да убеди света в тяхната ефективност.

Всички статии

Препоръчваме Ви да прочетете