Barkitecture

Конструиране и декориране на къщички за кучета

1 - 2 часа
На закрито и на открито
Съревнование и сътрудничество
30 - Неограничен

Описание на програмата

Работейки със стандартен комплект от инструменти и строителни материали, всеки отбор трябва ефективно да използва ресурсите и времето си, за да проектира и построи уникална кучешка колиба. След това екипите се съревновават в поредица от задачи, за да спечелят допълнителни декорации, например боя или веранда.

Завършените къщички се подреждат в изложба. Куче от местната асоциация за закрила на животните подушва победителя. Могат да се присъдят и допълнителни награди за „Най-впечатляваща кучешка колиба“, „Най-силен отборен дух" и др.

Завършените къщички се подреждат в изложба. Куче от местната асоциация за закрила на животните подушва победителя. Могат да се присъдят и допълнителни награди за „Най-креативна кучешка колиба“, „Най-силен отборен дух" и др.

Резултати за развитието на екипа

Отборите трябва да използват ефективно уменията на всеки участник и да приложат техники за управление на проекти, така че проектирането, планирането, строителството и декорирането да се завършат за определено време и с ограничени ресурси.

Идеи за корпоративна социална отговорност

Завършените къщички могат да се подарят на приюти за кучета, за да бъдат предложени като стимул за потенциални осиновители, или да бъдат продадени на търг и средствата да се дарят на приют за животни.

Играта беше организирана така, че всеки да участва активно и да се съсредоточи в поверената му задача. Хората използваха различните си умения, за да се справят с разнообразните дейности – от сглобяване на дървени елементи до творческа декорация. Беше супер забавно! Всички останаха доволни, че усилията им са за добра кауза.

Metlife

Request a Quote