Cartoon Capers

Създаване на тематичен комикс на живо.

1 - 2 часа
На закрито
Съревнование
10 - Неограничен

Описание на програмата

Планиране, обсъждане и творчество, обединени в създаването на огромен комикс. Всички екипи заедно работят и създават сюжет за комикс. Творческият процес и всички дейности са подобни на тези, които извършват професионалните създатели на комикси. Екипите разполагат с големи рамки, в които създават съдържание. Рамките са последователни, но няма указания какво показват. Има много място за оживени дебати как да се напълни смислово всеки кадър.

Програмата завършва с представяне на комикса на живо. Любопитен и забавен финал на провокиращата творческа работа от деня. Запомнящ се начин за представяне на ключови послания по време на работни срещи, годишна конференция или обучения.

Резултати за развитието на екипа

Carton Capers е забавна и провокираща мисленето игра, която по въздействащ и незабравим начин разглежда конкретни теми или предава ключовите послания на конференцията. Непринудената атмосфера провокира оживени дискусии, като окуражава всеки да поражда идеи и ефективно да ги споделя с групата. Отборите трябва по креативен начин да пресъздадат мислите си в рисунки. Чрез артистичните си изяви участниците се разтоварват и накрая се чувстват горди от постигнатото.

Търсихме програма, която да послужи за обратна връзка на нашата конференция и да потвърди, че делегатите са възприели и разбрали нейното съдържание. Затова сме доволни, че избрахме Cartoon Capers. Играта постигна желаните резултати и е забавен и ползотворен спомен за всички.

Alstom

Request a Quote