Commercial Break

Рекламата - винаги актуална и влиятелна

1.5 - 2.5 часа
На закрито и на открито
Съревнование
7 - Неограничен

Описание на програмата

Commercial Break отваря възможности за интерпретиране на теми и провокира създаването и възприемането на различни гледни точки по дадена тема. В тази тиймбилдинг програма участниците работят по създаване на рекламен клип. Commercial Break дава шанс на всички да допринесат за постигане на максимално добър резултат, като се включат в обсъждането, генерирането на идеите и реализацията на проекта. В процеса на създаване на рекламните клипове се провокират уменията на участниците да общуват и да творят в екип. Професионално разработеният модел на играта гарантира пълноценното участие на всеки в групата. Големият потенциал на програмата позволява разработване на разнообразни и гъвкави варианти с различен фокус на провеждане в зависимост от целите на тиймбилдинга. Commercial Break успешно се вписва и в други цялостни програми като ролева творческа игра. Нестандартният подход и уменията за вземането на екипни решения са водещите фактори за постигане на блестящи резултати. На финала, когато се представят рекламните клипове, е предвидено за време за оценки и обратна връзка. В реалната бизнес среда екипът пренася придобития опит да търси и намира нестандартни решения.

Резултати за развитието на екипа

Commercial Break насърчава участниците да работят в сътрудничество, като използват творческите си таланти. Уменията за работа по проект са ключови в тази тиймбилдинг програма. Церемонията по връчване на наградите е своеобразна черешка на тортата на събитието, на което върховите постижения в изработването на реклами се възнаграждават и отбелязват подобаващо.

Препоръки от клиенти

Предизвикателството Commercial Break беше абсолютно зашеметяващо. Всички са доволни от крайния резултат и от професионалното организиране на церемонията по раздаването на наградите.

Nestlé

Contact Us