Creative Juices

Конкурентна бизнес игра - производство на сокове

1 - 2 часа
На закрито
Сътрудничество
24 - Неограничен

Описание на програмата

Правилно съставен екип от най-подходящите хора, които работят съвместно, генерират нови подходи, нови идеи и търгуват успешно с доставчиците! Само такъв екип може да създаде отличен продукт - сок, който да е добре приет от пазара. Creative Juices симулира реална бизнес ситуация, в която пазарът на сокове е променен, има нови нужди и изисквания от страна на клиентите, и ограничени възможности за доставка на продукти. Една компания, наречена Creative Juices, е изправена пред предизвикателна конкуренция.

Резултати за развитието на екипа

Само успешно работещите екипи на компанията, разположени в различни държави, могат да запазят или дори до разширят пазарния ѝ дял. Екипите търгуват, правят доставки на продукти със самолети и на финала имат нови сокове с нови брандове. Освен да са вкусни, те трябва да са и добре позиционирани и подкрепени с ефективна маркетингова стратегия. Анализът на финала помага на участниците да достигнат до полезни за работата си заключения. Разбира се, процесът на играта е свързан със забавление и оставя приятен вкус на прясно изцедени плодове.

Идеи за корпоративна социална отговорност

Creative Juices разиграва сценарий, в който една компания си сътрудничи със своите филиали в международен мащаб. Първата част на играта поставя задачи, свързани с планирането и дистрибуцията, които участниците трябва да решат. Това е ключов момент на играта, който може да бъде реализиран така, че да покаже как екипите могат да си сътрудничат, за да намалят въглеродните въздействия от дейността на компанията.

Нашата организация е в етап на развитие, важна част от което са различният начин на мислене и съответно промяна във фирмената култура. Решихме да постигнем това чрез ценности, които да внедрим в компанията. Заниманията през последните два дни напълно подпомогнаха тези наши цели. Проведохме редица зареждащи игри, които наблегнаха върху ценностите ни и пожънаха огромен успех.

Anthony Sutcliffe, Managing Director in Asia
Home Retail Group

Request a Quote