Push It!

Вълнуващо, интерактивно предизвикателство с таблет

1 - 2 часа
На закрито
Съревнование
20 - 200

Описание на програмата

Създадена с изключително внимание към детайла, Push It! има завладяващ, лесен за употреба интерфейс, който насърчава максимално активността на участниците. Всеки отбор получава по два таблета, които са сдвоени безжично, за да се гарантира, че участниците си сътрудничат при вземане на решение.

Участниците се групират на отбори, мобилизирани да изпълнят максимален брой задачи по най-добрия начин. Водещият създава точната атмосфера и контролира динамиката на събитието, подпомаган от своя екип от "Push! професори ".

Екипите могат да бъдат „натиснати“ да победят в силно конкурента среда или да се забавляват, докато изпълняват задачите.

Ние се съветваме с Вас, за да се определим фокуса, темата и степента на трудност на предизвикателствата.

Най-силната страна на програмата е приложението й като интерактивна форма за поднасяне на информация, свързана с продукти, услуги или представяне на проекти.

Push It! работи еднакво добре както инструмент за интерактивна комуникация, така и енерджайзър по време на конференции или за вечерни забавления, защото има различни формати на провеждане.

Push it! е 100% адаптивна към конкретни аудитории и цели, защото е напълно персонализирана и предизвикателствата се съставят за всяко конкретно събитие.

Резултати за развитието на екипа

Push It! може да бъде инструмент, с който да се повиши познаването на даден продукт, популярността на марката или затвърждаването на знания в обучение с цел постигане на желаните резултати. Играта зарежда емоционално Вашето събитие, мотивира и въодушевява участниците като обединява групата и подпомага споделянето на преживяване и опит.

Push It е много гъвкава, новаторска програма, която беше адаптирана според желаните от нас резултати. Освен че бе удоволствие да работим с екипа на UNIVERSUM - Catalyst Румъния, той предложи креативни идеи, които успешно разви и реализира по време на нашето събитие.

Luiza Toma
Danone Romania

Request a Quote