Sound Crowd

Музикална игра с безжични слушалки

5 - 20 минути
На закрито
Сътрудничество
15 - Неограничен

Описание на програмата

В Sound Crowd участниците слагат слушалки, настроени на определена честота. Слушат глас, който им казва да изпълняват дадени действия така, както ги чуват, в ритъм с музиката. Скоро всички започват да играят своя сценарий, обикаляйки празната зала в такт с мелодията. При смяна на музиката участникът трябва да започне ново, внимателно подбрано действие. Постепенно хората се отпускат, стават по-уверени и експресивни.

При всяка промяна става ясно, че задачите невинаги са еднакви. Някои управляват впряг от хъскита в бурен вятър, докато други може да наблюдават и аплодират великолепни фойерверки с всички пукоти, гърмежи и възхитени възгласи. Обикаляйки наоколо, хората откриват кой извършва същото действие и се присъединяват към него. Играта приключва с колективна мелодия, на която всички се събират и изпълняват една и съща задача.

Резултати за развитието на екипа

Sound Crowd е весело занимание за разчупване на ледовете, което завладява всички участници и ги стимулира да се движат, да се забавляват и да се усмихват. То е великолепен начин за премахване на бариерите, при който вербалното общуване е невъзможно заради слушалките и вместо това всички са свързани със звуци и действия. Представете си резултата от един напълно уникален формат, в който всички си взаимодействат и се смеят, като се срещат и поздравяват, а устната комуникация е заменена от жестове, ентусиазъм, солидарност, забава и усмивки.

Слушалките възпрепятстват обичайното общуване с думи, но премахват границите между хората с музика и действия. Sound Crowd е забавна игра, която провокира мисленето и вдъхва енергия на събитието. Тя е специално направена в гъвкав формат, който може да се приспособи към всяка група. Мелодиите се подбират така, че да създадат преживяване, което отразява или допълва темата на Вашата конференция.

Беше невероятно забавно. Всички се отпуснахме. Движехме се и общувахме, без да се притесняваме дали казваме правилното нещо или дори на какъв език говорим! Осъзнах защо наричат музиката универсален език.

Uniplan

Request a Quote