The Infinite Loop - Онлайн

Невероятна игра за дистанционни екипи

1 - 1.5 часа
На закрито
Съревнование и сътрудничество
4 - Неограничен

Описание на програмата

Екип от хакери е събран за специална тайна мисия. Мисията им е да спасят младо момче, затворено по грешка в космически кораб. За да спаси младото момче, екипът трябва да премине през поредица от врати, които са заключени с пъзели. Всеки екип си сътрудничи в отделна група по време на видеоконференцията. За всяка загадка един член на екипа ще види вратата на космическия кораб, а останалите 3ма ще имат карта на загадките, която ще им помогне да отключат вратата. Членът на екипа с визуална информация за вратата на космическия кораб трябва да съобщава ясно какво вижда на останалите членове на екипа. Участниците с картите със загадки трябва активно да слушат и да задават правилните въпроси, за да могат екипът да разреши всеки проблем. След като едната врата се отключи, екипът преминава към следващата стая, докато накрая не успеят да спасят момчето.

Резултати за развитието на екипа

The Infinite Loop Онлайн е специално разработена за развитие на екипната динамика в дистанционните екипи. Тя се основава на сътрудничество в реално време и комуникация в реално време. Колкото по-прецизен е играчът с визуалната информация при описването на загадката, толкова по-бързо съотборниците с намират решение. С напредването на играта екипите подобряват уменията си за комуникация и умения за съвместно решаване на проблеми. Научават за силните страни на всеки свой колега и как могат да работят по-ефективно като екип. The Infinite Loop Онлайн е универсален инструмент за обучение на теми свързани със съвременния бизнес - екипи работещи от разстояние.

Contact Us