Think Art

Научете повече за изкуството и творете.

1.5 - 2 часа
На закрито и на открито
Сътрудничество
4 - 200

Описание на програмата

Отборите разполагат с триизмерен обект, който ще използват за платно, както и бои в основните цветове. Те получават базови знания за контраста, артистичния стил и теорията на цветовете. Научават за връзката между цвета и човешките емоции и чувства. Участниците решават какъв е профилът на техния клиент и как ще го представят чрез цвят. Спират се на подходящ артистичен стил, създават проект и след това оцветяват своята творба. След като приключат, разглеждат останалите произведения и обсъждат хипотетичните характеристики на потенциалния купувач.

Резултати за развитието на екипа

В Think Art отборите научават повече за връзката между цвета и емоциите. По непринуден и насърчаващ дискусии начин те създават профил на клиента и го представят чрез изкуството, като дават воля на своята креативност. За да успеят, хората трябва да се изслушват, да уважават различните мнения и да постигнат общ консенсус за ограничено време.

Преживяването беше великолепно! По непринуден и интригуващ начин ни даде възможност по-добре да разберем изкуството, да усетим какво е да създадеш произведение, но освен това и да опознаем колегите си и заедно да направим нещо възхитително.

Request a Quote