World Outside Your Window

Ангажирайте се със средата около вас

1 - 9 часа
На закрито и на открито
Съревнование и сътрудничество
4 - Неограничен

Описание на програмата

World Outside Your Window е технологична тиймбилдинг игра, която насърчава екипите да изследват средата около тях. Играчите изпълняват задачите самостоятелно, след което се свързват със съотборниците си виртуално или на живо, за да споделят откритията си. Резултатът на отбора е сумата от резултатите на отделните членове в екипа, така че приносът на всеки се зачита!

Екранът на играта е разделен на четири типа заобикаляща среда. Всеки ден играчите разрешават четири задачи. Всеки ден играчите избират среда и изпълняват 3-те задачи в нея. Те също така изпълняват и "Случайния акт на доброта", който изисква от тях да направят нещо мило за друг човек.

Като се опитат да изпълнят задача, играчите получават жетони. Те могат да се използват за увеличаване на техните собствени точки или да се дават на други членове на екипа, за да разкрият бонус задачи и по този начин да увеличат общия резултат на отбора.

Резултати за развитието на екипа

World Outside Your Window е създадена така, че да предизвика играчите да преоткрият заобикалящата ги среда и да се ангажират с нея по нов начин. Прецизно измислената бонусна система насърчава сътрудничеството и стимулира работата в екип. Чрез споделяне на своя опит и изслушване и отразяване преживяванията на другите, играчите се свързват като екип. Участниците стават по-осъзнати, по-фокусирани и имат по-добро разбиране за това как могат да допринесат за постигане на обща цел. Със сближаването на екипа, индивидуалната мотивация и ангажираност се увеличават в името на крайната им обща цел - да бъдат отборът победител.

Идеи за корпоративна социална отговорност

Всеки ден играчите извършват специфичен акт на доброта към друг човек. Тези действия насърчават хората да бъдат отговорни за изпълнението на своя граждански дълг и дават пример за това как едно малко действие може да повлияе на цялото общество.

Contact Us

remote teams

Дейност за дистанционни екипи

Тази дейност е предназначена за хора, които работят от разстояние. Вашият екип може да работи от вкъщи, в различни регионални офиси или в различни държави! Харесвате темата, но искате да се изпълни на живо или в хибриден вариант? Свържете се с нас, за да разберете как можем да персонализираме това изживяване за вашия екип.

web or app


Дистанционни тиймбилдинг програми в уеб браузър или в проложение