Управление на промяната

Ефективното управление на промяната изисква отдаденост от всички заинтересовани страни.

managing change in an organisation

Със засилващата се глобална конкуренция бизнес средата непрекъснато се изменя и изисква от ефективните компании гъвкавост и бърза адаптация, затова лидерите трябва стратегически да планират промяната. Освен това, тъй като тя в крайна сметка се реализира от действията на персонала, е наложително наличието на задълбочено познаване на фирмената култура, ценности, на служителите и тяхното поведение. Реформите неминуемо причиняват несигурност и съпротива у хората на всички нива на компанията. Когато се постигне разбиране и отдаденост на лидерите и ключовите заинтересовани страни, постепенно те ще се убедят в необходимостта от реорганизация и ще съумеят да подкрепят екипите си в този процес. През цялото време за успеха на промяната решаващо значение има ясната, практична, навременна и постоянна комуникация. Програмата за реформи трябва непрекъснато да се преоценява и адаптира. Всички хора обичат навика, но онези, които винаги казват „не“, са излишни за компанията, защото пречат на развитието ѝ. Поощряването и признанието на екипи и отделни личности видимо окуражава стремежа към промяна и преодолява безпрекословното придържане към статуквото.

Разгледайте селекцията от популярни програми.
Колебаете се какво да изберете или търсите нещо друго?

Свържете се с нас

Related Articles