Blockbusters

Екипите създават трейлъри.

2 - 4 часа
На закрито и на открито
Съревнование и сътрудничество
8 - Неограничен

Описание на програмата

Отборите разполагат с богат реквизит, принтирани указания за техническите аспекти на създаването на трейлър и таблет. Това гарантира, че финалното видео е с високо качество и изглежда професионално. Всичко това гарантира, че финалното видео е с високо качество и изглежда професионално. Предизвикателството за екипите обаче е заснетият продукт най-точно да отговаря на поставената цел, а за това са необходими внимателно обмисляне, планиране, експертно изпълнение и изключителна вяра в собствените възможности! Всеки отбор работи по различна тема, което гарантира голямото разнообразие от заснети трейлъри в края на играта.

Резултати за развитието на екипа

Block Busters предизвиква участниците да предадат бизнес посланията на своята компания чрез динамични, впечатляващи трейлъри, които оставят маловажното настрана и представят същността на разглеждания въпрос.

Участниците разбират, че ясната визия и фокус подпомагат креативната работа и значително улесняват изпълнението на една, иначе сложна задача. Множеството различни творчески роли изискват богат набор от способности. Затова е необходимо отделните личности и отборите като цяло да използват човешкия си ресурс по най-ефективния начин, а понякога, ако в групата няма напълно подходящ човек за дадена позиция, да взимат неочаквани решения в името на добре свършената работа.

Препоръки от клиенти

Нашите екипи трябваше да дадат най-доброто от себе си, за да мислят креативно и да се справят с това интересно, но все пак сложно предизвикателство. Крайният резултат беше съхранен като видео - това подчерта многообразието в отборите и подсили фирмените ни ценности.

Coca Cola

Contact Us