Flat Out: Rickshaw Rally

Екипите консктруират рикши

1 - 2 часа
На закрито и на открито
Съревнование и сътрудничество
20 - Неограничен

Описание на програмата

Flat Out - Rickshaw Rally тества уменията за общуване и взаимодействие и креативността на участниците. Екипите трябва да построят рикша в реален размер, като се състезават с времето и с другите участници. Работата е по предоставени готови планове. Целта е с наличните материали да се изработи истинско състезателно возило от картон, украсено в стил Боливуд. Активността завършва със състезание за скорост и контрол. Едно забавно преживяване, което показва най-доброто у участниците и насърчава изобретателността, сътрудничеството и добронамерената конкуренция.

Резултати за развитието на екипа

За да превърнете куп материали в рикша, са необходими екипна работа, изобретателност и отлични комуникационни умения. При ясна представа за крайната цел и разделяне на отбора на групи, които паралелно изпълняват задачите си, целият екип работи ефективно и успешно реализира този сложен проект. За украсата на рикшата също се изисква много креативност. Накрая ефикасното стратегическо планиране и правилното разпределение на ролите води до успешно състезание.

Искам да Ви благодаря за прекрасното и интересно занимание с чудесни резултати. Flat Out Rickshaw Rally е едно от най-добрите събития, на които съм имал удоволствието да присъствам.

Barclays Capital

Request a Quote