Global Festival Game Online

Забавен летен музикален фестивал!

1 - 2 часа
На закрито
Съревнование и сътрудничество
4 - Неограничен

Описание на програмата

Екипите представляват група приятели, които отиват на летен музикален фестивал. Те влизат на територията на фестивала, като изтеглят приложение на мобилното си устройство и сканират QR код. На фестивала има 7 различни музикални сцени, всяка с различен музикален жанр. Екипите се заемат да открият всички сцени. Те решават загадки, търсят факти и правят снимки и видеоклипове, за да спечелят точки за своя екип. Екипът с най-много точки в края печели.

Резултати за развитието на екипа

Global Festival Game предизвиква спомени и разговори в екипите като позволява на служителите, които си работят от вкъщи да общуват на неформално ниво. Етапите на играта насърчават участниците да прегледат и подобрят своите умения за решаване на проблеми. Като се учат да събират и обменят информацията ефективно, те виждат възвръщаемост от своето усъвършенстване. Трупат любопитни знания за музикалната индустрия, докато събират точки. Ограниченото време и ресурси поставят динамиката на екипа на изпитание. Участниците са предизвикани да бъдат креативни и да търсят нови възможности. Всяка сцена позволява разпределението на задачите на конкретни хора от екипа, така че всички да допринесат за общата цел.

remote teams


Remote Team Activity

This activity has been designed for people who work remotely. Your team may be working from home, in different regional office locations or in different countries! Love the theme but want a face to face or hybrid solution? Get in touch to find out how we can customise this experience for your team.