Making The News

Вие сте в ролята на новинарски екип

2 - 3 часа
На закрито и на открито
Съревнование
20 - Неограничен

Описание на програмата

Making The News отвежда екипа Ви извън зоната на комфорт и го изпраща директно в света на медиите. За няколко часа новосформираните журналистически екипи създават собствено дигитално издание с водещи новини, репортажни снимки и направени интервюта на място. Съдържанието на вестника е подчинено на актуалните теми от бизнеса. Моделът на провеждане на Making The News дава отлична възможност за обсъждане на различни теми и комуникиране на основни послания към екипа. Интерактивната игра подпомага споделянето и отразяването на мнения и различни гледни точки.

Резултати за развитието на екипа

Създаването на медията изисква от участниците проява на умения за добро планиране, управление на времето и спазване на срокове. На финала всяко издание се представя, което отваря възможност за дискусии по определените теми. Отпечатаните вестници могат да се превърнат в своеобразна пътна карта в офиса, в която са събрани изводите и решенията на екипите.

Идеи за корпоративна социална отговорност

Making the News е добро средство за работа върху общата декларация за корпоративна социална отговорност на Вашия екип. Създаването на утрешните новини предоставя чудесна трибуна на участниците да се замислят за въздействията върху околната среда и какви стъпки могат да се предприемат за следването на ангажирана политика в тази посока.

Препоръки от клиенти

Making The News е вълнуваща тиймбилдинг игра, която поддържа отборите силно мотивирани и им носи голямо удовлетворение. Отлично занимание за екипна работа, бизнес резултати и иновации.

Alison McLaughlin, Head of Learning and Development
Lane Crawford

Contact Us