Out Of The Box

Създайте табло, което изразява възгледите на екипа

1 - 3 часа
На закрито
Съревнование и сътрудничество
20 - Неограничен

Описание на програмата

В началото на играта участниците влизат в стая, в която се оказва, че няма нищо друго освен няколко обемисти дървени кутии. Всяка от тях се разгъва в голямо табло, а вътре са оставени детайли по даден въпрос с помощни материали и реквизит. Задачата на всеки отбор е да създаде голям дисплей с информация за казуса и анализа, откритията и препоръките на екипа. Когато са завършени, таблата се представят в презентация на живо, като следват дискусия и коментари.

Резултати за развитието на екипа

Out of the Box е находчив метод да се генерират свежи идеи и да се насърчи откритата и честна дискусия по ключови въпроси по непринуден, естествен и креативен начин. Играта е чудесен стимул за новаторско и творческо мислене. Тя учи на кратка, ясна и внимателна комуникация при обсъждането на проблемите. Екипите разполагат с малко време, затова трябва да са предприемчиви и изобретателни с наличните материали.

Това беше фантастичен начин да запалим искрата на новаторството. Радваме се на значителен напредък в екипната динамика – хората показват по-голяма готовност да чуят идеите на останалите. Резултатите са чудесни.

Micosoft

Request a Quote