Summit Challenge

Устремени към върха

1 - 1.5 часа
На закрито
Съревнование
4 - Неограничен

Описание на програмата

В специално разработено за целта приложение, екипите играят ролята на планинска експедиция. Екипите печелят точки като решават забавните и ангажиращи предизвикателства и така се придвижват нагоре по нивата и към върха. Катерачите и ръководителят на експедицията трябва да комбинират различна информация и заедно да изпълняват инструкции. Крайната цел е да стигнете успешно от базовия лагер до върха - и да направите празнична екипна снимка „на върха“, разбира се. Играта Summit Challenge може да бъде персонализирана и да включва фирмени въпроси.

Резултати за развитието на екипа

В тази лека и приятна симулация на реална планинска експедиция участниците се научават как бързо да се разберат и да разпределят ролите си, за да успеят да стигнат до върха за даденото им време. Ефективната комуникация, бързото вземане на решения и стратегическото планиране също са ключови резултати от обучението. Споделеното онлайн приключение, в което екипите развиват своята креативност и фокуса си върху дадена цел оставя дъготраен приятен ефект върху участниците.

Идеи за корпоративна социална отговорност

Попитайте ни как може да включите елемент на Корпоративна Социална Отговорност в това събитие.

Contact Us