Talent Scout

Как да изпълните проект? - съберете подходящия екип.

10 минути - 1 час
На закрито
Съревнование
12 - Неограничен

Описание на програмата

Динамично упражнение за гъвкаво поведение и бързи реакции. Предизвикателството е просто – получавате поръчка от клиент за изпълнение на проект. За целта трябва да сформирате екип от правилно подбрани специалисти с различни умения и квалификации. Паралелно друг екип търси хора със сходни качества. Трябва да се справите в условия на битката за привличане на хората с най-добри умения и изявени таланти. Решенията са изцяло ваши - да продължите с проекта или да търсите друга поръчка.

Резултати за развитието на екипа

Във фокуса на тази енергична бизнес игра са управлението на промените и ефективното водене на преговори. Постоянният поток от задания по проекти изисква бързото формиране на екипи с разнообразни умения. Участниците следят възвращаемостта на инвестициите си, като в същото време изграждат отношения на доверие, които водят към успех. Отличните резултати идват от способността за намиране на баланс между ефективните преговори и сроковете на изпълнение.

Related Testimonial

Много ефективна бизнес симулация, която провокира състезателния хъс у някои участници. Беше интересно да наблюдаваш как хората полагат всички усилия в правилната посока. Супер забавна игра! И наистина зададе тона за дискусията ни относно конкурентното предимство и скоростта на пазара. Препоръчвам горещо!

Request a Quote