Win it in a Minute - Онлайн

60 секундно динамично екипно състезание

30 минути - 2 часа
На закрито
Съревнование и сътрудничество
10 - Неограничен

Описание на програмата

Win it in a Minute Онлайн е виртуална тиймбилдинг дейност, която предлага 60 секундни предизвикателства. Преди деня на събитието участниците получават кратък списък с предмети от домакинството, които да имат под ръка и готови за партито Win it in a Minute! Фасилитаторът ще покаже на екипа всяко предизвикателство, преди хората да се разделят във виртуални стаи за тренировки, за да си разпределят ролите. След това всички ще се върнат заедно в една голяма виртуална стая, за да гледат крайните резултати и да се забавляват.

Резултати за развитието на екипа

Тази интерактивна и енергична онлайн тиймбилдинг програма е отлична за развитието на умения за комуникация в екип и разработването на екипна стратегия. Win it in a Minute Онлайн доказано повишава индивидуалния морал, като членовете на екипа се опознават взаимно извън обичайната работна среда. Отвореният формат дава възможност на всички да участват и несъмнено приветства излъчването на шампиони в Win it in a Minute предизвикателството!

Contact Us