Global Innovation Game - Digital

Създайте нови идеи като екип в творческа среда от разстояние.

1 - 2 часа
На закрито
Съревнование и сътрудничество
6 - Неограничен

Описание на програмата

Екипите се свързват чрез видео - конферентна връзка и влизат в уебсайта на Global Innovation Game. Уебсайтът предлага на всеки играч ръка от интерактивни карти. Всяка ръка има една и съща комбинация от карти : Предмет, Технология и Информация. Хората са разделени по виртуални стаи и всеки екип създава концепция, която после представя пред останалите екипи.

Резултати за развитието на екипа

Global Innovation Game насърчава креативното мислене в дистанционните екипи. Интелигентната, но ясна игрова матрица моментално ангажира участниците. Ясната комуникация и активното слушане се подобряват, тъй като участниците са предизвикани да разберат как една набързо генериране идея може да доведе до иновации. Всичко се основава на съвместното вземане на решения и динамиката в екипа. Global Innovation Game може да бъде персонализирана според вашите нужди. Тази изключителна виртуална тиймбилдинг дейност ободрява, уморените от ZOOM срещи хора.

Contact Us