Gold Rush

Бърза и динамична стратегическа игра

2 - 4 часа
На закрито и на открито
Съревнование
20 - Неограничен

Описание на програмата

Gold Rush внася енергия, вълнение и състезателен дух във всяка конференция или корпоративно събитие.

Улиците са постлани със златни монети. Екипите са въодушевени от новината. Който намери златото, печели. Всеки може да забогатее неимоверно и в крайна сметка да спечели играта.

Да, но външният вид на нещата подвежда. За да имат шанса да се борят за златото, екипите трябва да си взаимодействат и изпълняват множество задачи едновременно на осем различни нива.

Част от съкровището е ограничена и само първият достигнал екип се възползва от привилегията. Останалата част се разпределя на принципа - който намери, печели.

Таен код носи допълнителни пари от Администратора. Службата на Администратора е последната крепост на бюрокрацията. Ако не следвате правилната процедура, искането Ви няма да бъде обработено. Процедурите, които се раздават предварително и които са ясно формулирани, варират според ценните находки, за които се предявява искане. Те съдържат изисквания за личностните характеристики на члена на екипа, който подава иск. Планирането, изпълнението и спазването на правилата никога не са били толкова важни.

В процеса на играта се печелят допълнителни награди като се изпълняват различни задачи. Някои са свободно достъпни, а други се предоставят при закрити врата срещу заплащане. На всеки 30 минути се разпространява съобщение до медиите. Информацията в тези съобщения предлага златна възможност на екипа значително да увеличи богатството си. За да се възползва от информацията, екипът трябва да бъде навреме на определеното място – секундата закъснение е загуба.

Gold Rush разиграва реални предизвикателства и носи конкретни ползи за тренирането на екипите. Играта се провежда еднакво успешно в малки и големи групи.

Резултати за развитието на екипа

Gold Rush добавя стойност, независимо от позицията, опита, образованието, физическите способности или нивото на умения на участниците. Играта предлага еднакви условия на всички и е тиймбилдинг активност, подходяща за всяка организация. Gold Rush с е използва успешно в програми за управление на взаимоотношенията с клиенти, управление на знанието, културно разнообразие, стратегическо планиране и подобряване на комуникацията. С това практично предложение можете да покажете на екипа ползите от доброто планиране и целенасочената комуникация.

Request a Quote