Heroes of Troy

Стратегическа игра с исторически сюжет

2 - 3 часа
На закрито
Съревнование и сътрудничество
20 - Неограничен

Описание на програмата

Историята на тази стратегическа екипна игра се развива във времето преди известната Троянска война. Необходими са добри умения за комуникация и участието на всички членове на екипа, за да се помогне на главния герой Парис да избяга с любимата си Елена от мощните армии на Агамемнон и Менелай.

Heroes of Troy е забавна и интересна стратегическа игра, в която се изисква сътрудничество между всички членове на екипа. Екипите трябва да мислят тактически, да проявяват гъвкавост и да променят стратегията си според серия от постоянно променящи се събития. Heroes of Troy подобрява уменията за управление на проекти и стимулира проактивното отношение към задачите.

Други ключови характеристики на Heroes of Troy са изключителната увлекателност на сюжетното развитие и предизвикателствато към екипите за достигане на максимален резултат и победа в играта.

Резултати за развитието на екипа

Heroes of Troy е отличен избор за повишаване на ангажираността на служителите. Играта подпомага взаимодействието между всички членове на екипа и развитието на умения за стратегическо мислене. Гъвкава като провеждане, Heroes of Troy може да се направи като образователна програма и оценка на работата в екип. Тя може да се проведе и изцяло като забавно упражнение с цел приобщаване и въвличане на участниците в общо предизвикателство.

Request a Quote