ibuild - Хибридни екипи

Стимулирайте екипната комуникация, където и да сте

1.5 - 3 часа
На закрито и на открито
Сътрудничество
4 - Неограничен

Описание на програмата

При iBuild крайната цел е предаването на информация по комуникационна верига, за да се направи копие на модел, без участниците да са го видели. Всеки отбор има отдалечен играч - архитект, който се свързва с екипа чрез цифрово устройство. Информацията тече от „архитектите“, през „куриерите“ и накрая достига до „строителите“. Забавните бариери в процеса на общуване, наближаващият краен срок на проекта и необходимостта от размяна на ролите в последния момент увеличават напрежението и затрудняват постигането на търсения резултат. Всеки участник играе жизненоважна роля за успеха на своя екип.

Резултати за развитието на екипа

iBuild е обединяващо преживяване със силни резултати, насочено към значението на думите, обратната връзка и създаването на поетапна стратегия за изпълнение на проект. iBuild позволява на участниците да изследват различни начини за комуникация: виртуални, лице в лице, вербални и невербални. Изкуствените бариери в играта не само предлагат възможност за забавление, но и наблягат на основните принципи при обмена на информация. Наученото от играта не се ограничава единствено до подобряване на вътрешната комуникация и адаптиране към новите начини на работа, а също така прилага най-добрите практики в управлението на взаимоотношенията с клиенти.

Contact Us