ReDub

Сценарий и дублаж на филм

1 - 2 часа
На закрито
Съревнование
10 - Неограничен

Описание на програмата

Re Dub e гъвкав и неочакван формат, който позволява на екипите да интерпретират фирмени теми по забавен начин. Всеки екип започва с таблет и откъс от филм без звук.

На екипите се задава тема, свързана с фирмата. От тях се иска да измислят и репетират логичен диалог към случващото се във филма. Ключови за успеха са и удачното разпределение на ролите, отличната комуникация и смелите решения. Събитието завършва с озвучаването на филма на живо пред всички колеги.

Резултати за развитието на екипа

Разпределянето на времето и координацията са ключът към перфектната синхронизация. Дублирането на филми е отлична тиймбилдинг активност, която подпомага включването на послания към участниците и обсъждане на въпроси, които вълнуват всички. Силното лидерско присъствие улеснява по-бързото справяне със задачата в поставения срок. Разпределения на роли, интензивна комуникация и смели решения са необходимите умения за успеха.

Използвахме Re-Dub за начало на един от нашите лидерски семинари. На базата на кратки анимационни клипове създадохме нови сценарии въз основа на реални бизнес ситуации. Резултатите бяха чудесни и забавни, а хората се учудваха: Това наистина ли е моят глас? Играта е приятно напрегната и няма време за бавене – ролите трябва да се разпределят много бързо!

Estonian Energy
Jannika Lill

Request a Quote