Treasure Island

Открийте "Островът на съкровището"

1 - 2 часа
На закрито и на открито
Сътрудничество
16 - Неограничен

Описание на програмата

Екипите изработват стратегия как да преведат всички членове на отбора до Острова и да отворят сандъка със съкровището. Те разполагат с определени помощни средства - дъски, въже, ако имат късмет и безопасни скали по трасето. Тези средства влизат в употреба, за да се построят мостове между скалите. Така целият отбор трябва да достигне до Острова невредим, но по определени правила.

Лесно? Изглежда по-лесно, отколкото е. В началото е леко, но с наближаване на Острова нещата се усложняват. Методите, които участниците са използвали в началото, вече не работят. Екипи, които не са гъвкави и залагат само и единствено на същите стари модели, се оказват неподготвени за новите обстоятелства. Практически те спират да се движат с необходимата бързина. Необходимо е да се направят промени и да се вземат нови решения, за да се възстанови движението към целта.

С напредването на играта се оказва, че освен състезанието между отборите, ключов фактор за успешното придвижване на всички е взаимното подпомагане и обединяване на ресурсите. Участниците сами стигат до извода: за да успеят, трябва да си сътрудничат.

Заедно, отборите могат да изградят път до Острова и да отворят сандъчето, в което ги чака изненадата.

Резултати за развитието на екипа

Treasure Island е играта на трите С – Синхрон, Споделяне и Солидарност. Точно от това имате нужда, за да се справите с предизвикателствата, както и в много реални ситуации.

Вдъхновяващата обучителна игра, изискваща креативно решаване на проблеми и осъзнаване на силата на сътрудничеството за постигане на успех.

Related Testimonial

Excellent way of encouraging agile thinking. Treasure Island has become an important metaphor for us to reflect on as a team.

EY

Request a Quote