Knowing Me Knowing You - Work Styles

Съвместно опознаване на стиловете на работа.

1 - 2 часа
На закрито и на открито
Сътрудничество
12 - Неограничен

Описание на програмата

Повечето хора биха се съгласили, че за ефективността на един екип са нужни различни стилове на работа. Това, обаче може да доведе до разногласия, защото всеки служител трябва да се приспособи към нова екипна динамика. Knowing Me Knowing You - Work Styles е тиймбилдинг игра, специално създадена да помогне на участниците да опознаят начина си на работа и да оценят факта, че както колегите им със сходен, така и тези с различен стил, могат да имат ключов принос към продуктивността на екипа. В началото участниците дефинират своя собствен работен стил и посочват предпочитанията си по редица дадени въпроси. След това поемат инициативата да опознаят останалите, като общуват с колкото е възможно повече колеги и разбират по какво си приличат с тях. Целта е да се води активна комуникация и да се открият максимално много съвпадения.

Когато всички вече са пълни с енергия, е време да се разпределят в отбори със сходен стил на работа. Групите обсъждат и определят характеристиките на предпочитания от тях стил. После провеждат екипно занимание. След това отново правят отбори, този път от хора с възможно най-много различни стилове, и изпълняват нова задача, подобна на предната. Това е отлична възможност за всеки участник да се замисли върху предимствата на различията! С помощта на посредник се води групова дискусия за това защо съчетанието на разнообразни работни стилове в един екип е продуктивно, но също и до какви затруднения може да доведе, ако няма взаимно оценяване на разликите.

Резултати за развитието на екипа

Knowing Me Knowing You – Work Styles предоставя възможност на участниците да проучат своя собствен стил на работа. Според изследванията, най-ефективните екипи са съставени от хора с множество работни стилове, но ако не си даваме сметка за тези различия, те могат да предизвикат конфликт. Целта на тиймбилдинг програната е да покаже, че ако се приеме и използва правилно, разнообразието от стилове ще доведе до по-ефикасни решения и свежи идеи.

Това е най-доброто упражнение за откриване на различни стилове на работа в една група. Сполучливият неформален формат надхвърля традиционните тестове за личността. Силно препоръчано!

URREA

Request a Quote