animate

Тиймбилдинг тенденции за 2024 година

Публикувано на 23.01.2024 г. от Galina Gorova

Тиймбилдинг програмите неизменно следват нуждите в развитието на бизнеса.

Бизнесът се приспособява към новите реалности, заедно с него се приспособява и тиймбилдингът. Можем смело да твърдим, че значението на програмите за развитие на екипи пропорционално нараства с разширяването на дела на AI и утвърждаването на различни модели на работа. Затова очакванията за ново, различно, непреживяно по време на тиймбилдинг събитие стават все по-разнообразни и паралелно с това се предлагат все повече възможности.

Кои са ключовите фактори за избор на програми за тиймбилдинг и какво ще търси бизнесът?

1. Усещането за принадлежност към екип, особено в условията на хибриден модел на работа е от ключово значение. Най-естествен, ефикасен и забавен начин да се постига това е с помощта на тиймбилдинг. Преживяването на нещо необичайно, играта заедно - сплотяват хората.

Animate

2. Развитие на екипите - Тиймбилдингът поражда положителни емоции – това е в същността му, а положителните емоции бързо повишават енергията на екипа, която често е предпоставка за творчески решения и ни прави по-способни и ефективни.

Бизнесът отделя все повече внимание и средства за обучение и развитие на хората си. Както и екипите си. Според Harvard Business Review, съвременните тиймбилдинг активности ще се фокусират върху развитието на личността на всеки един участник. Това включва работа върху меки умения като: комуникация, лидерство, реактивност и управление на конфликти. С подобряването на конкретни характеристики у индивида, се повишава нивото на целия екип.

Out of the Box

3. Комуникацията на живо – ние сме социални същества и това е най-естествената ни потребност - да общуваме с другите като нас на живо.

Комуникацията е безспорно важна, но в тиймбилдинга става въпрос за повече от това. За комуникацията винаги има какво да се научи и какво да се подобри. Тиймбилдинг игрите разчитат на комуникацията - успешна, вярна, почтена, добронамерена. На финала, участниците си тръгват с идеи как могат да са по-добри в комуникацията.

IBuid

4. Мотивираност и ангажираност - безспорен стимулатор на това са екипните занимания. Положителната промяна в атмосферата на една работна среща, с помощта на различни форми на екипни занимания, като правило повишава ангажираността.

Flat Out Top Gun

5. Гъвкаво поведение и любопитство – влизането в необичайни роли в тиймбилдинг игрите са класическо упражнение за гъвкаво поведение. Какво по-добро от смяната на ежедневната роля с ролята на „Супермен“, с ролята на Робот, строител, художник. Да бъдеш в обувките на друг през смях и в защитена среда, винаги работи.

Chain Reaction Table Top

Какви са формите, през които ще се случва това?

Формите са всевъзможни, а изразните средства – гъвкави, които говорят на участниците сега, днес, в момента. Естествено е, събитията са най-вече на живо. Хибридните и онлайн събития ще продължат – особено за екипи разделени в различни градове и държави. Когато не могат да се съберат на едно място физически, това е алтернатива, която вече доказано има успех.

Team Building

Компаниите все по-често се фокусират върху дългосрочни програми, които са проектирани да развиват уменията на екипите в течение на време и да създават трайни ефекти, чрез повтаряемост и постоянство.

Тиймбилдинг програмите се развиват според съвременните потребности на бизнеса и мрежата от фирми в Catalyst Global създава постоянно нови програми, адаптира локално, а често и определя тенденциите в бранша.

През 2024 Catalyst Global ще продължи да предлага и организира полезни, модерни, развиващи и истински незабравими екипни събития, с които да поддържате ефективността и балансирате динамиката в работния процес.

Galina Gorova

Учредителен директор на Catalyst България

Учредителен директор и дизайнер на събития в Catalyst България

Всички статии

Препоръчваме Ви да прочетете