Rags To Riches

Създайте лого от рециклирани материали

1 - 3 часа
На закрито и на открито
Сътрудничество
20 - Неограничен

Описание на програмата

В началото на конференцията делегатите са помолени да донесат неизползвани дрехи и всякакви други качествени, но ненужни предмети. След това през по-дълга почивка или на няколко пъти по време на паузите екипите пресъздават гигантска версия на своето лого (или на желано от тях изображение) с всички дарени предмети. Ръководени от уникални матрици, те заедно поставят даренията на предварително посочени места. Накрая „рециклираното“ произведение на изкуството се заснема отвисоко с дрон. След това дарените вещи се предават на избрана благотворителна организация.

Резултати за развитието на екипа

Rags To Riches е изключително приятно занимание, насочено към корпоративната социална отговорност, което насърчава участниците да подпомагат своята общност и същевременно да рециклират неизползвани предмети. То е уникално, благотворно и удовлетворяващо занимание за всички. Мотивира хората да рециклират ненужните вещи, които иначе биха изхвърлили. Събитието мобилизира целия екип и всеки едновременно дарява и твори. Това показва, че с екипна работа може да постигнете истинска промяна както за Вас самите, така и за заобикалящия Ви свят.

Препоръки от клиенти

Rags To Riches е изключително приятна игра, в която всички печелят – участниците се опознават, чувстват се чудесно заедно и вършат нещо полезно.

World Event Organisation

Contact Us