T-Shirt Masterpiece

Дизайн и рисуване на тениски

30 минути - 2 часа
На закрито
Сътрудничество
10 - Неограничен

Описание на програмата

Творческо предизвикателство, което подчертава ключовите послания на събитието. Екипите получават тениски, по една за всеки участник. Задачата е да измислят интересен и уникален дизайн, които да представя тях самите, определен бранд или фирмата като цяло. Участниците трябва да постигнат съгласие за визията, а хуморът естествено е добре възнаграден. T-Shirt Masterpiece е забавен и интересен начин за отправяне на ключови послания, а също и възможност да видите колегите в нова, творческа светлина.

Резултати за развитието на екипа

Бързината е от съществено значение, затова е важно екипите да работят сплотено върху идеите си и да използват уменията и силните страни на всеки отделен участник. Когато достигнат производствения етап, разполагат с материали за принтиране, както и със съветите и помощта на нашите експертни дизайнери. Щом изработят всички тениски и ако времето позволява, отборите могат да направят ревю, на което да представят своите творения и послания. T-Shirt Masterpiece е фантастичен начин да приобщите присъстващите към темите на конференцията.

Играта наистина ни хареса. Тя беше изненадващо уникален начин да се вгледаме в своята фирмена култура и ни помогна да разберем и оценим начина, по който всеки от нас вижда нещата.

Mercedes-Benz Auto Finance Ltd

Request a Quote