Team Assessment Tool

Team Assessment Tool

Демократичен инструмент за самооценка след събитие

Като използват нашето единствено по рода си, специално създадено за целта приложение Team Assessment Tool и с помощта на нашите професионално обучени фасилитатори, екипите сами правят оценка на представянето си. И взимат решение какви конкретни стъпки да направят, за да го подобрят реално в работата си.

Участвайте

Приложението може да бъде използвано за самооценка и изводи, след всяка една тиймбилдинг игра. За целта, участниците използват уеб базираното приложение на телефоните или таблетите си.

Оценете

Всеки участник преценява какво е било представянето на екипа. Дава оценка и коментира множество различни твърдения за работата. Генерира се графично представяне на отговорите на групата.

Ангажирайте се

Участниците гласуват какви стъпки за подобрение в работата да предприемат. Съвместното приоритизиране на действията дава реален шанс на всеки един да участва в промяната!

Повторете

Екипите имат документирано доказателство за договорените действия за подобряване на тяхното представяне. Те могат да го измерят или веднага след тиймбилдинга или скоро след като са се върнали на работа.


Инструмент за оценка от екипа

Look at this selection of programs well-suited to a tailor-made guided self-assessment
with our Team Assessment Tool and one of our highly trained Event Directors.
Need help in deciding?

Get in Touch